• مشاوره در زمینه‌ی مدیریت پسماندها و کاهش تولید پسماند در صنایع، سازمان‌ها و جوامع.
  • مشاوره در زمینه‌ی مدیریت پسماندها صنعتی و بازیافت مواد
  • طراحی و اجرای سیستم‌های مدیریت پسماند صنعتی و شهری
  • مشاوره و طراحی سیستم‌های بازیافت پسماندها در صنایع و سازمان‌ها.
  • آموزش نحوه اجرا و بهره‌برداری از سیستم‌های بازیافت در مقیاس کوچک و بزرگ.
  • مشاوره در طراحی سیستم‌های جمع‌آوری، جداسازی، حمل و نگهداری پسماندهای پزشکی.
  • ارائه راهکارهای مناسب برای دفع و دستکاری ایمن پسماندهای پزشکی.
  • مشاوره در زمینه‌ی استراتژی‌های بازیافت و کاهش پسماندهای پزشکی.