• طراحی و مشاوره در زمینه‌ی مدیریت پایدار منابع آب
    • مشاوره در زمینه‌ی مدیریت منابع آب و بهره‌برداری مؤثر از آب در صنایع.
    • مشاوره در انتخاب و نصب سیستم‌های آب شیرین کن برای مصارف مختلف از جمله خانگی، تجاری و صنعتی.
    • مشاوره و طراحی سیستم‌های تصفیه‌ی آب شیرین کن صنعتی و خانگی
    • ارزیابی کیفیت آب خروجی سیستم‌های آب شیرین کن و مطابقت با استانداردهای مرتبط
    • راهبری و بهره‌برداری از سیستم‌های آب شیرین کن در مقیاس صنعتی و خانگی