• طراحی و بهینه‌سازی سیستم‌های تصفیه‌ی آب و فاضلاب صنعتی
  • راهبری و بهره‌‌برداری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب
  • ارزیابی کارایی دستگاه‌های تصفیه‌ی آب خانگی از نظر کیفیت شیمیایی و میکروبی آب
  • مشاوره و طراحی سیستم‌های تصفیه آب با توجه به نیازهای محیطی و بهداشتی
  • بهینه‌سازی سیستم‌های موجود با استفاده از فناوری‌های جدید و روش‌های پیشرفته
  • مشاوره و طراحی سیستم‌های تصفیه فاضلاب صنعتی با توجه به نیازها و مشخصات فاضلاب تولیدی.
  • بهینه‌سازی سیستم‌های تصفیه فاضلاب موجود برای افزایش کارایی و حذف آلاینده‌های محیطی.
  • پیشنهاد راهکارهای بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌های بهره‌برداری.
  • ارائه مشاوره در انتخاب و اجرای فناوری‌های مناسب برای هر نوع فاضلاب صنعتی.
  • راهنمایی در انتخاب دستگاه تصفیه‌ی آب خانگی براساس نیازها و مشخصات آب خام محل زندگی.
  • آموزش نحوه‌ی نصب و راه‌اندازی صحیح دستگاه تصفیه‌ی آب در منزل.
  • تست کیفیت آب خانگی و تشخیص آلاینده‌های شیمیایی و میکروبی در آب