• برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی در زمینه‌ی آلودگی هوا و تأثیرات آن بر سلامت انسان.
  • آلودگی هوای محیط داخل ساختمان‌ها.