• آموزش نحوه‌ی جمع‌آوری صحیح و ایمن پسماندها در منازل، سازمان‌ها و صنایع.
  • معرفی روش‌ها و تجهیزات مورد استفاده برای جمع‌آوری پسماندها.
  • کارگاه‌های آموزشی در مورد تولید کمپوست از ضایعات آلی مانند سبزیجات، مواد غذایی پسماند، بقایای گیاهی و مانند آن.
  • آموزش مبانی بازیافت و مدیریت پسماندها در صنعت، سازمان‌ها و منازل.
  • آموزش روش‌ها و ابزارهای ارزیابی چرخه‌ی عمر پسماند به منظور شناسایی مراحلی که می‌تواند به بهبود و کاهش آلایندگی منجر شود.
  • آموزش در مورد مدیریت و دفع پسماندهای خطرناک مانند مواد شیمیایی، زیستی، الکترونیکی و مانند آن.
  • آموزش تفکیک و دسته‌بندی پسماندها، فرآیندهای بازیافت و کاربردهای مختلف مواد بازیافتی.
  • معرفی قوانین و مقررات مربوط به حمل و نقل ایمن پسماندهای خطرناک.
  • آموزش روش‌ها و استراتژی‌های کاهش پسماند، بازیافت و استفاده‌ی بهینه از منابع.
 • مشاوره در زمینه‌ی استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای جداسازی و بازیافت مواد.