• آموزش نحوه‌ی مدیریت و عملیات تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی.
  • آموزش روش‌ها و تکنیک‌های کنترل و پایش عملکرد تصفیه‌خانه‌ها و کیفیت آب خروجی.
  • آموزش روش‌ها و استراتژی‌های کاهش حجم و آلودگی فاضلاب صنعتی.
  • آشنایی با فناوری‌های پیشرفته در حوزه‌ی تصفیه فاضلاب صنعتی مانند استفاده از فرایندهای بیولوژیکی، غشاها و مانند آن.